บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
PATHUMTANI RUBBER CO.,LTD.
 
 
Company Name :
  PATHUMTANI RUBBER CO.,LTD.
Head Office &
  19/6 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke,
Factory :
  Pathumthani 12160 THAILAND
Location GPS :
  14.108382, 100.463300
     
President :
  Mr . Amnaj Suksumek
Vice President :
  Dr. Umaporn Suksumek
     
       
       
Established :
  September 3rd 1992
Products :
  Rubber parts
Capacity :
  4,000,000 Pieces/Month
Employee :
  100 Persons
     
     
     
     
       
       
Certificate :
  System Certify
  2018 - ISO 9001:2015 (firstly Year 2001)
    2018 - ISO 14001:2015 (firstly Year 2001)
    2009 - CSR (Coporate Social Responsibility)
    2007 - TLS.8001-2003 (firstly Year 2003)
     
     
     
ISO9001:2015 , ISO14001:2015      
       
       
Awards :
  2000 - Delivery prize from AHM
    2000 - Best of delivery from THM
    2001 - Quality prize from AHM
    2001 - Best of delivery from THM
    2002 - Quality prize from AHM
    2002 - Best fields Quality, Delivery &Cost from SSM
    2002 - Best of delivery from THM
    2002 - Good attempt in quality control from THM
    2004 - HONDA THE POWER OF DREAMS CELEBRATION 10,000,000 UNITS
    2018 - Quality Award THM
       
 
 
 
 
19/6 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke, Pathumthani 12160 THAILAND.
Tel : (662) 599-3661-4 Fax : (662) 599-3260
E-mail : prc.rubber@gmail.com