บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
PATHUMTANI RUBBER CO.,LTD.
 
 
 
 
 
 
 
 
19/6 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke, Pathumthani 12160 THAILAND.
Tel : (662) 599-3661-4 Fax : (662) 599-3260
E-mail : prc.rubber@gmail.com