บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
PATHUMTANI RUBBER CO.,LTD.
 
 
 
 
  บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยาง
  ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)  และ  อุปกรณ์ไฟฟ้า
  (Electric) โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และได้รับ
  ความไว้วางใจ จากลูกค้าเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลากว่า  26 ปี
  ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น ว่าเราจะสามารถ
  บริหารงานโดยความสามารถ ของคนไทยจนก้าวไปสู่การเป็น
  “บริษัทคนไทยที่ผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยางที่ดีที่สุด” ในอนาคต
     
    Pathumthani rubber Company Limited is a company which produces the rubber products in the industrial group of automotive and electrical equipment. We have the experiences in this business and the customers have complete confidence in our products and services for more than 26 years. With the vision that our executives are confident believe in the ability of Thai people in doing the business till being “Thai companies producing the rubber products with the best quality” in the future.
 
 
 
     
 
 
 
 
19/6 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke, Pathumthani 12160 THAILAND.
Tel : (662) 599-3661-4 Fax : (662) 599-3260
E-mail : prc.rubber@gmail.com