บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
PATHUMTANI RUBBER CO.,LTD.
 
 
Division
Person In Charge
EXT.
Mobile Phone
E-mail
Marketing Division
คุณดนุพล สุขสุเมฆ
115
+66 (0)8 1491 1555
danuponsuk@gmail.com
  Mr. Danupon Suksumek      
         
  คุณอภิชาติ สุขสุเมฆ
115
+66 (0) 8 5353 9465 apichartprcgroup@gmail.com
  Mr. Apichart Suksumek   Contact in English  
         
คุณสุณี เลาะหมุด
114
+66 (0)8 5689 1224
prc.rubber@gmail.com
  Ms. Sunee Lohmud      
         
Production Division
คุณสมหมาย มณีรุ่ง
121
+66 (0)8 5224 8688
sommay.pl@gmail.com
Ms.Sommay Maneerung
         
Quality Control &
คุณวิภาภรณ์ แป้งทา
120
+66 (0)8 1623 1466 wipaporngo@gmail.com
Quality Assurance
Ms.Wipaporn Paengtha      
         
คุณสุวิทย์ สะมะแอ
123
+66 (0)8 6970 9175 qaqc.prc@gmail.com
  Mr.Suwit Samaae      
 
 
 
 
 
 
 
19/6 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke, Pathumthani 12160 THAILAND.
Tel : (662) 599-3661-4 Fax : (662) 599-3260
E-mail : prc.rubber@gmail.com